Signal Festival už odtajnil první ze svých instalací
City-Dog.cz | pražský žurnál
0
21.05.2019

Signal Festival už odtajnil první ze svých instalací

Signal Festival už odtajnil první ze svých instalací
Dvojice mladých architektů Petr Vacek a Adam Cigler vyhrála v otevřené výzvě se svým návrhem objektu pod názvem Reflexis. Jejich instalace se tak stane součástí již 7. ročníku Signal Festivalu, který se tento rok uskuteční 10.–13. října v Praze.

Dvojice mladých architektů Petr Vacek a Adam Cigler vyhrála v otevřené výzvě se svým návrhem objektu pod názvem Reflexis. Jejich instalace se tak stane součástí již 7. ročníku Signal Festivalu, který se tento rok uskuteční 10.–13. října v Praze.

Absolventi liberecké fakulty umění architektury ve svém díle zhmotnili jak společné nadšení pro vědu a pokročilé technologie, tak i hlavní téma nadcházejícího Signal Festivalu, kterým bude revoluce a její formy. Objekt je složený z pohyblivých zrcadel, která odráží proměňující se okolní prostředí. Vybíralo se z 19 projektů, u kterých se hodnotila kvalita, nápad, originalita a technické zpracování. Důležitý byl také myšlenkový obsah díla, který měl v roce třicátého výročí od politických změn v České republice reagovat na téma celého festivalu.

Letošní již třetí ročník otevřené výzvy vynikal velmi kvalitními projekty a velkou konkurencí. „Zpracování i samotné umělecké koncepce některých přihlášek byly natolik kvalitní, že se směle mohou rovnat i projektům některých renomovaných zahraničních umělců. Vítězem se stal návrh instalace Reflexis od autorského dua Petr Vacek a Adam Cigler, který svou rozpracovaností o úroveň převýšil všechny ostatní přihlášené projekty. Z obsahového hlediska nás instalace zaujala využitou technologií a interakcí nejen s okolím, do kterého bude umístěna, ale i možnou interaktivitou s návštěvníky festivalu,“ vysvětluje Matěj Vlašánek, vedoucí programu Signal Festivalu.

Objekt je složený z pohyblivých zrcadel, která odráží proměňující se okolní prostředí. Důležitý byl také myšlenkový obsah díla, který měl v roce třicátého výročí od politických změn v České republice reagovat na téma celého festivalu – revoluce a její formy.

Petr Vacek s Adamem Ciglerem se ve své tvorbě zabývají propojením pokročilých technologií a tvůrčího uměleckého procesu. Projekt s názvem Reflexis vytvořený pro Signal Festival 2019 je složený z pohyblivých zrcadel. Ta s pomocí světla, které do uměleckého díla vstupuje v podobě odrazů, vytváří dynamickou vlnící se plochu a vtahuje do ní i samotného návštěvníka. Instalace zprostředkovává most mezi jedincem, společností a reflexí jejich vzájemných vazeb, ať už současných, historických či budoucích.

 

   Fotografie: Archiv festivalu