Trápí vás vlhkost v domě? Víme, jak si s ní poradit
City-Dog.cz | pražský žurnál
0
11.06.2019

Trápí vás vlhkost v domě? Víme, jak si s ní poradit

Trápí vás vlhkost v domě? Víme, jak si s ní poradit
↵S vlhkostí se setkáte jak ve starých domech, tak i v novostavbách. Stavby postupně chátrají a vytváří se v nich nezdravé vnitřní prostředí. Některé příčiny lze odstranit svépomocí nebo s pomocí stavební firmy. Opatření se navrhují vždy na míru konkrétnímu domu a obvykle se kombinuje několik sanačních metod.

S vlhkostí se setkáte jak ve starých domech, tak i v novostavbách. Stavby postupně chátrají a vytváří se v nich nezdravé vnitřní prostředí. Některé příčiny lze odstranit svépomocí nebo s pomocí stavební firmy. Opatření se navrhují vždy na míru konkrétnímu domu a obvykle se kombinuje několik sanačních metod.

Jak se vlhkost v domě projevuje?

„Nejčastějšími projevy vlhkosti v domě jsou vlhké stěny v přízemí a v suterénu, voda ve sklepě, solné výkvěty na fasádě, pocit zatuchliny v místnosti, odpadávající omítka, plísně kolem oken a celá řada dalších,“ říká Jiří Matějíček, majitel firmy Izosan.

Kde je zakopaný pes?

Jednou z častých příčin mokrých stěn u podlahy může být vlhkost vzlínající ze země. „Dům buď nemá vůbec, nebo má špatně povedenou izolaci proti zemní vlhkosti. Tu si můžete představit jako nepropustnou překážku, která brání průchodu vody. V případě, že se místnosti nacházejí nejen nad zemí, ale dům je i podsklepený, tlačí se vlhkost do domu nejen zespodu, ale i z přilehlé zeminy z boku. Vlhkost hrozí často domům postaveným ve svahu kopce. Po svahu stéká pod povrchem voda, a když ji postavíte překážku, v tomto případě dům, tak se začne tlačit dovnitř. Velké zemní vlhkosti může také čelit dům na rovině, a to v případě, že je postavený na dně rybníka nebo v blízkosti vodního toku. Rizikem jsou také záplavové oblasti.“

Zdrojem zemní vlhkosti bývá i samotný dům, například pokud nemá okap, okap je prasklý nebo vedený na terén v místě, odkud nemůže odtéct pryč od domu. V takových případech voda teče přímo pod dům, podmáčí základy, důsledkem jsou kromě vlhkosti, která se do domu tlačí i statické poruchy.

Dalším důvodem vlhkosti v domě může být vaření, sušení prádla nebo koupání – to všechno je vlhkost, která vzniká běžným provozem domu. Ve starých domech vlhkost unikala například netěsnostmi kolem oken, moderní domy mají ale vzduchotěsná okna a dveře. Zároveň se v domácnosti vyprodukuje daleko více vlhkosti než dříve. Vzdušná vlhkost se pak sráží na chladných površích, jako jsou rámy oken nebo zasklení, v takovém vlhkém prostředí se pak dobře daří plísním. Řešením jsou kvalitnější okna, zateplení domu nebo snížení vlhkosti častým větráním nebo rekuperací.

„Některé zmíněné příčiny se dají vyřešit opravou poruchy nebo vhodným užíváním domu, vlhkost ze země ale potřebuje sanační opatření,“ dodává Jiří Matějíček.

30 let starý rakouský patent

Sanace vlhkého zdiva a snížení vlhkosti zdiva nad terénem i v suterénu se provádí několika metodami. „Jednou z nejúčinnějších metod se 100% účinkem a bez možnosti porušení statiky objektu je sanace vlhkého zdiva pomocí HW-systému. Touto metodou se dosáhne výrazného a trvalého snížení vlhkosti zdiva, a to jak v podzemní části budovy, tak i v té nadzemní. Jedná se o rakouský patent z roku 1995, který je chráněn několika patenty po celé Evropě,“ popisuje Jiří Matějíček.

Jak se postupuje při odstraňování vlhkosti

Tato metoda sanace vlhkého zdiva je založena na zarážení vlnitých izolačních nerezových desek (plechů), které jsou vyráběny z tvrzené ušlechtilé oceli. Tyto desky se strojně zatloukají do zdiva daného objektu s frekvencí cca 1300 úderů za minutu. To znamená, že odpadá podřezávání vlhkého zdiva a je zaručeno zachování statiky celého objektu a nedochází ani k žádnému poškození zdiva. Jednotlivé desky pro samotnou sanaci vlhkého zdiva jsou přímo na míru dané tloušťce zdiva a překrývají se o 5–8 cm, tedy o 2–3 vlny ve styku desek. Tím vzniká nepropustný a nerezavějící uzávěr, který zaručuje maximální izolaci vlhkého zdiva daného objektu. Každá deska je opatřena hrotem, takže i když se objeví při sanaci zdiva překážka, snadno jí pronikne.

Metoda HW- systém je velmi šetrná a zaručuje, že statika celého objektu zůstane zcela zachována a neporušena. Výhodou pro využití této metody při sanaci vlhkého zdiva je, že je potřebný přístup pouze z jedné strany objektu. Při sanaci vlhkého zdiva metodou HW-systém se jako izolační materiál používá ušlechtilá nerezavějící ocel, která má pevnost 600 – 1300MPa, z toho důvodu můžeme provádět sanace vlhkého zdiva i u silných zdí a to až do 100 cm s přístupem jen z jedné strany. Pokud je zdivo silnější, je už zapotřebí přístup z obou stran. Výška izolace se dá provádět již od 1 cm nad stávajícím terénem.

Před samotnou sanací se doporučuje:

  • odstranit staré podlahy (pokud se bude pokládat nová)
  • odsunout veškerý nábytek od zdiva
  • zjistit, kde se nachází elektřina, zjistit, kde se nachází elektřina, plyn, voda, apod., aby nedošlo k poškození

Na závěr sanace vlhkého zdiva se doporučuje:

  • v případě, že se pokládá nová podlaha, je třeba napojit podlahové izolace na HW-systém
  • pokud se sanace vlhkého zdiva provádí v suterénu budovy, musí se odkopat zemina zvenku a to až na úroveň zatloukaných plechů a provést novou vnější svislou izolaci
  • pokud je třeba nanést omítku ihned po sanaci zdiva, musí být použita sanační omítka
  • v případě, že vlhké zdivo je silně zasoleno, doporučujeme použít nátěry vázající sůl na celé vlhké zdi
  • sanační postřiky jsou potřeba, pokud se na vlhkém zdivu vyskytují houby a plísně

Podřezání vlhkého zdiva

Podříznutí domu znamená, že se nosná zeď přeruší vodorovným pásem nepropustné izolace obvykle v úrovni podlahy a tak se zamezí vlhkosti pronikat do části zdi nad hydroizolací. Řetězová pila pro podřezávání vlhkého zdiva se používá na cihlové zdivo s průběžnou spárou. Pro sanaci vlhkého zdiva řetězovou pilou je nutné, aby zdivo bylo soudržné, nesmí být přezdívané a jako materiál ložné spáry je nejvhodnější vápenná malta s nízkým obsahem cementu. Jako izolační materiál slouží hydroizolační folie z PE-HD. Tato metoda se využívá při rekonstrukcích objektů. Pro využití metody podřezávání vlhkého zdiva je zapotřebí mít přístup ke zdivu z obou stran.

„Výhodami podřezávání vlhkého zdiva řetězovou pilou jsou příznivá cena a dlouhá životnost, rychlost a vysoký účinek a také se řezání provádí za sucha, takže není třeba chladit vodou. V neposlední řadě je to také zdravotní a ekologická nezávadnost,“ říká Jiří Matějíček.

 

Fotografie: city-dog.cz