Jak bude vypadat Praha zítřka? Prohlédněte si hlavní chystané stavby
City-Dog.cz | pražský žurnál
0
12.01.2019

Jak bude vypadat Praha zítřka? Prohlédněte si hlavní chystané stavby

Jak bude vypadat Praha zítřka? Prohlédněte si hlavní chystané stavby
Centrum architektury a městského plánování (CAMP) ukazuje Prahu budoucnosti na výstavě s názvem „Praha zítra?“. Na 25metrové projekci se představí 76 vybraných projektů: bytové domy, nová veřejná prostranství nebo stavby významné pro rozvoj železnice a tramvajové dopravy. Tříměsíční výstava nabídne v rámci doprovodného programu i vycházky pro nejmenší návštěvníky a 9 samostatných večerů na témata výstavby a rozvoje. Pro ty línější z vás nebo pro ty, kdo se do CAMPu zkrátka nedostanou jsme pár projektů vybrali, abychom vám je představili.

Centrum architektury a městského plánování (CAMP) ukazuje Prahu budoucnosti na výstavě s názvem „Praha zítra?“. Na 25metrové projekci se představí 76 vybraných projektů: bytové domy, nová veřejná prostranství nebo stavby významné pro rozvoj železnice a tramvajové dopravy. Tříměsíční výstava nabídne v rámci doprovodného programu i vycházky pro nejmenší návštěvníky a 9 samostatných večerů na témata výstavby a rozvoje. Pro ty línější z vás nebo pro ty, kdo se do CAMPu zkrátka nedostanou jsme pár projektů vybrali, abychom vám je představili.

Nejvýraznější skupinou projektů jsou rekonstrukce veřejných prostorů v podobě parku na Karlově náměstí, kompletní přeměny Vítězného náměstí a také rekonstrukce Malostranského náměstí a Klárova. K Vítěznému a Karlovu náměstí je navíc připraven i doprovodný program v podobě samostatných přednášek.„Můžeme dobře vidět, kolik významných projektů iniciuje samo město. Investice do veřejného prostoru, infrastruktury a mobiliáře jsou pro moderní a dynamické město základním požadavkem. Jsem navíc rád, že právě tyto projekty se těší největšímu zájmu veřejnosti, která je podrobuje kritice a klade tak na nás vysoké požadavky,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Kurátorský výběr Adama Gebriana zahrnuje mix rezidenčních projektů, administrativních budov i rekonstrukcí škol a úřadů. I když výstava nemá za cíl hodnotit provedení jednotlivých projektů, dbá na to, zda v rámci metropole vyniknou svou kvalitou a pojetím.

„Praha se potřebuje rozvíjet. Věříme, že prezentace těchto projektů přispěje k pozitivnímu vnímání architektury a výstavby. Kvalitní příklady mohou pomoci nalézat shodu ve společnosti v tom, že rozvoj města je potřebný a moderní architektura do metropole patří,“ doplňuje náměstek primátora Petr Hlaváček.

Terminál Smíchov

Studie počítá se dvěma etapami vývoje terminálu. V prvním bude z autobusového nádraží přemístěna většina linek do terminálu Dobříšská. Vznikne tak dočasné nádraží pro zbývající linky a zároveň bude definován prostor náměstí. V druhém kroku budou přesunuty i zbývající linky a na místě dočasného nádraží vznikne nová celoměstsky významná budova. Tento postup umožní jednotlivé etapy navázat tak, jak to dovolí finanční situace a dopravní poptávka. Zároveň nenutí provést nejradikálnější změny hned, ale postupně veřejný prostor dotvářet.

Finální fáze terminálu umožní kompletně vyklidit autobusové nádraží Na Knížecí a využít prostor nad kolejištěm k odstavu vozidel a vyklidí tak i prostor před budovou v Nádražní ulici. V přechodných fázích dojde hlavně k vybudování velkokapacitního záchytného parkoviště přímo na městském okruhu u ulice Dobříšská pro cca 1000 aut a odjezdové stanoviště pro dálkové autobusy, čímž dojde k redukci terminálu Na Knížecí.

Součástí terminálu Dobříšská je i nová lávka, která parkoviště spojuje s vlakovými nástupišti a stanicí metra. Dochází tudíž ke kompletnímu provázání všech typů dopravy.

Předpokládaný rok dokončení je 2021 a celá realizace by měla stát kolem 1 miliardy korun.

Revitalizace Klárova

Klárov je jedním z nejrušnějších míst na Malé Straně. Kromě výstupu z metra Malostranská se tu kříží i několik tramvajových tratí. Rušno je zde především kvůli automobilovému provozu: Klárov je spojnicí mezi Holešovicemi, Malou Stranou a Hradčany na levém břehu Vltavy a pravobřežním Josefovem a Starým Městem. Zastavují tu i dálkové turistické autobusy – Klárov je též východiskem frekventovaných turistických tras na Pražský hrad.

Ačkoli se zde koncentruje velké množství pěších, zdejší veřejné prostory tomu vůbec nedostačují. I kvůli tomu je Klárov místem, kde se děje velké množství nehod – a to jak střetů chodců a automobilů, ale i automobilů a tramvají. Nepřehledný rozlehlý prostor křižovatek způsobuje mimo jiné najíždění a stání automobilů v tramvajových pásech. Důsledkem toho je zpomalení tramvajového provozu. Nepříjemný je Klárov i pro cyklisty. Je také velmi těžké dostat se odsud do sousedních Letenských sadů, Chotkových sadů i Jeleního příkopu. A ačkoli prostor Klárova přiléhá k vodě, nefunguje ani jako nábřeží, neboť od vody je oddělen množstvím bariér. Dokončení se plánuje na rok 2023 a předpokládané náklady jsou 344 mil. korun.

V současné chvíli se počítá s těmito změnami: 

  • světelně signalizační zařízení – Letenská, U Lužického semináře, Klárov (Eltodo, a. s.)
  • podchod/cyklopodjezd Pod Mánesovým mostem (Technická správa komunikací hlavního města Prahy)
  • park náplavky Cihelná (městská část Praha 1)
  • dočasná dopravní opatření za účelem snížení nehodovosti na křižovatce U Bruských kasáren a Pod Bruskou (odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy)

Malostranské náměstí

Město vychází z projektu architektů Martin Hájek, Václav Hájek a Petr Horský, kteří zvítězili v architektonické soutěži v roce 2014. Podle jejich návrhu na náměstí vznikne více parkovacích míst a více míst pro posezení. Vznikne tu i fontána a další umělecký prvek.

  • 2018 – V únoru Dopravní podnik rekonstruuje tramvajovou trať dle zpracovaného projektu a osazuje dlažbu, která bude následně použita na větší části náměstí.
  • 2018 – V dubnu byla dokumentace pro územní rozhodnutí podána na Stavební úřad.
  • 2018 -  V květnu proběhla veřejná debata o budoucnosti Malostranského náměstí, kde byl představen aktuální návrh nové podoby náměstí.
  • 2019 – V průběhu tohoto roku se předpokládá realizace projektu.

Dvorecký most

Dvorecký most by měl spojit břehy Vltavy mezi Podolím a Zlíchovem. Kromě zlepšení automobilového provozu by měl nový most pomoci také tramvajové dopravě mezi Prahou 4 a Prahou 5. Podle předpokladů by měl stát přibližně miliardu korun. Komise ocenila to, že návrh odkazuje na tradici pražských obloukových mostů bez konstrukce nad mostovkou a na existenci blízkých kubistických staveb. Tvarově by měl být most jako bílá brána do města.

Těsně za vítězem skončil návrh od slavného španělského architekta Santiaga Calatravy. „Mohli jsme získat krásný návrh, který by jasně definoval hranice širšího centra a vytvořil novou turistickou atrakci mimo nejzatíženější trasy. Měli bychom to, po čem všichni stále volají, ale nevědí, jak to udělat. Když máme možnost vybrat konečně návrh, který to dokáže, lekneme se,“ řekl pro Pražský deník Roman Koucký, vedoucí Kanceláře metropolitního plánu IPR.

Revitalizace Emauzského opatství

Jeden z projektů se týká i  revitalizaci Emauzského opatství, ve kterém IPR i CAMP sídlí. Prostor areálu tzv. Pragerových kostek se veřejnosti otevře ještě více, než je tomu doposud. „Celý prostor se otevřel už před 5 lety, kdy IPR oficiálně vzniknul. Připravili jsme projekt na revitalizaci areálu, který lze provádět souběžně s nutnou rekonstrukcí budov. Chceme jít příkladem a věříme, že vznikne nový kvalitní park v centru Prahy,“ říká ředitel IPR Praha Ondřej Boháč.

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Správa pražských hřbitovů vyhlásila v listopadu 2015 ve spolupráci s IPR veřejnou soutěž na řešení Rozšíření hřbitova v Hostivaři a ztvárnění a funkční využití navazujících prostor. Cílem bylo nalézt optimální řešení nově založeného hřbitovního oddělení, které bude svojí funkcí i výrazem splňovat základní podmínku – důstojné uložení zpopelněných lidských ostatků. Zvítězil návrh autorského týmu ve složení Stanislav Krčmárik, Ľubica Lašáková, Lukáš Radošovský, Róbert Bakyta, Matúš Grega-Jakub, Peter Janeček a Ivan Boroš.

Porota ocenila především čistotu a nadčasovost architektonického řešení, které pracuje s minimem prvků. Kreativním přístupem k tradici dochází ke kultivaci místa. Návrh svým uzavřeným charakterem přirozeně navazuje na stávající strukturu hřbitova. Porota rovněž pozitivně hodnotila inovativní ukládání uren, které se stávají součástí architektury místa a i přes četnost uložení nikterak neruší ústřední meditativní prostor.

Střelecký ostrov

Střelecký ostrov prošel v plynulých letech opravdu velkou změnou a za nás musíme říct, že ji hodnotíme více než pozitivně. Navíc v příštím roce by mělo dojít ke zpřístupnění jeho břehů a propojení s řekou. V současné době je totiž jakýkoli „kontakt“ s řekou na ostrově zakázán. Výše investice by se měla pohybovat kolem dvou milionů.

Mezi další velké projekty, které se budou v následujících letech realizovat, patří nová podoba Vítězného náměstí a celková rekonstrukce Karlova náměstí. O obou těchto realizacích jsme vám psali už dříve a vy si je můžete přečíst na našem webu.

 

   Fotografie: IPR