Každý sedmý obyvatel Prahy je cizinec
City-Dog.cz | pražský žurnál
0
11.09.2019

Každý sedmý obyvatel Prahy je cizinec

Každý sedmý obyvatel Prahy je cizinec
Počet cizinců, kteří mají registrovaný pobyt na území Prahy, v roce 2018 překročil 200 tisíc osob. Celkově tak cizinci tvoří více než 15 % všech obyvatel Prahy.

Počet cizinců, kteří mají registrovaný pobyt na území Prahy, v roce 2018 překročil 200 tisíc osob. Celkově tak cizinci tvoří více než 15 % všech obyvatel Prahy.

Vyplývá to z analytické studie, která vznikla na půdě Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, která se snaží demograficky zmapovat cizince jako zdroje pracovní síly a poskytnout relevantní informace k jejich ekonomické aktivitě. Z analýzy vyplývá, že počet občanů ze zemí Evropské unie tvoří 1/3 všech cizinců. Zbylé 2/3 jsou občané z tzv. třetích zemí, tedy zemí mimo EU, Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko.

Celou analýzu můžete najít zde.

Cizinci jsou ekonomicky aktivnější než „čeští Pražané“

Ekonomická aktivita je u cizinců výrazně vyšší než u „průměrného Pražana“. Je to dáno zejména demografickým a sociálním složením, ale zejména účelem jejich pobytu, kterým nejčastěji bývá nové zaměstnání. Důležitou roli hraje i jejich věkový průměr.

Cizinci jsou dnes významnou součástí pražské populace a nezbytným zdrojem pracovní síly. Zároveň se také stávají stabilní součástí i pražské populace budoucí. Tato stabilizace je nutná zejména k zajištění potřeb trhu práce, jelikož nezaměstnanost v Praze je na historickém minimu.

Mezi zeměmi EU je v Praze nejpočetněji zastoupeno Slovensko s 31,5 tisíci občany, což je dáno zejména historickým vývojem. Rovněž velmi rychle roste počet občanů Bulharska a Rumunska. Z ostatních zemí je dlouhodobě v čele Ukrajina. V Praze se nachází víc než 51 tisíc občanů této země, dále Rusko s 24 tisíci, Vietnam se 13 tisíci a USA, kdy v Praze žije více než 6 tisíc amerických občanů. Téměř 50 % cizinců má v Praze již trvalý pobyt, což potvrzuje stabilitu této pražské populace významnou zejména ve vztahu k potenciálu pracovní síly.

Fotografie: unsplash.com