Kam v Praze na Rybovku
City-Dog.cz | pražský žurnál
0
18.12.2018
Vánoce v Praze

Kam v Praze na Rybovku

Kam v Praze na Rybovku
Sám autor proslulé České mše vánoční, Jakub Jan Ryba, si slávy příliš neužil, přestože jeho jméno je dnes pojmem a „Rybovka“ snad nejznámější vánoční českou melodií. Venkovský učitel třel bídu s nouzí, s manželkou Annou měl třináct dětí, ovšem přežilo jich jen sedm. Neutěšená životní situace a deprese ho dokonce dovedly k sebevraždě – v pouhých devětačtyřiceti letech! Jeho dílo je však nesmrtelné, a to přesto, že se nedochovala originální partitura.

Sám autor proslulé České mše vánoční, Jakub Jan Ryba, si slávy příliš neužil, přestože jeho jméno je dnes pojmem a „Rybovka“ snad nejznámější vánoční českou melodií. Venkovský učitel třel bídu s nouzí, s manželkou Annou měl třináct dětí, ovšem přežilo jich jen sedm. Neutěšená životní situace a deprese ho dokonce dovedly k sebevraždě – v pouhých devětačtyřiceti letech! Jeho dílo je však nesmrtelné, a to přesto, že se nedochovala originální partitura.

Česká mše vánoční vypráví o zvěstování narození Krista a příchodu pastýřů k jesličkám, ale je zasazená do českého prostředí – právě pro svou prostotu i radostnou atmosféru byla a stále je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu. Ryba ji napsal v roce 1796, prostřednictvím opisů se velmi rychle rozšířila do všech českých zemí. Zajímavostí je, že původně se hrála v tónině A- dur, ovšem dnes se často hraje o tón níže.

Přinášíme vám přehled míst, kde si můžete slavnou Rybovku nejen poslechnout, ale také sami zazpívat a naladit se tak na krásný vánoční čas.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě

20. 12. 2018 v 19:00

Atmosféra katedrály svatého Víta na Pražském hradě je už sama o sobě výjimečná, poslechnout si zde slavnou Rybovku v provedení žáků, rodičů a učitelů ZUŠ Hostivař, hostů ze zahraničních partnerských škol, Hostivařského komorního orchestru a pěveckých sborů Canto Carso, Jasoň a RadHost ji ještě umocní. Začíná se v 19 hodin, vstup je volný.

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

21. 12. 2018 v 20:00

Na koncerty Rybovy mše můžete do kostela na náměstí Jiřího z Poděbrad přijít v pátek 21. prosince od 20 hodin a také v úterý 25. prosince od 16 hodin. Vinohradský kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na první pohled upoutá velkými prosklenými hodinami s číselníkem o průměru 7,6 m na 42 metrů vysoké ploché věži. Osobitá moderní stavba z let 1928–1932 je dílem známého slovinského architekta Josipa Plečnika a evokuje Noemovu archu. Zajímavostí nejvýznamnější české sakrální stavby 20. století je absence kazatelny. Zdejší betlém vytvořil v letech 1945–1946 malíř, řezbář a sochař Václav Andres.

Zrcadlová síň Klementina

22. 12. 2018 v 15:00

Krásnější místo pro poslech hudby si lze těžko představit. Kaple Národní knihovny je opředena staletou historií, krásu baroka umocňují odlesky vzácných zrcadel, barevný mramor, fresky a zlacené štuky. Původně mariánská síň byla postavena v letech 1722–1726 a za svůj současný název vděčí velkému množství zrcadel užitých při její výzdobě. Nejen bohatě zdobený interiér, ale především vynikající akustika okouzlila mnohé umělce, včetně samotného Mozarta, který prý při návštěvě Klementina neodolal a zahrál na varhany.

Kostel sv. Šimona a Judy

22. a 23. 12. 2018 v 16:00

Přijďte oslavit advent s tradiční Rybovkou v ojedinělém scénickém provedení. Děj inscenace se odehrává kolem jesliček s postavami Josefa a Marie s děťátkem, dále se zde objevují známé figury Tovaryše, Mistra, Tří králů, Pastýře a Poutníků. Členové sboru a orchestru Národního divadla v Praze se pod vedením Pavla Vaňka, hlavního sbormistra Národního divadla, ujali hudební realizace inscenace, a vytvořili projekt vysoké umělecké úrovně. Účinkují: Český komorní sbor a Český komorní orchestr, diriguje: Josef Kšica, režie: Tomáš Masák.

Vhodné i pro děti od tří let.

Hlavní nádraží

23. 12. 2018 v 13:00

„Rybovka na Hlaváku“ už je v podstatě vánoční klasika, letos tady zazní poosmnácté. Všichni, kdo si chtějí slavnou skladbu nejen poslechnout, ale i zahrát či zazpívat, mohou přijít den před Štědrým dnem v jednu hodinu odpoledne na pražské hlavní nádraží; dirigovat bude jako obvykle Lukáš Prchal, muzikanti si přinesou své nástroje, zpěváci – noty s sebou. Vstup je zdarma. 

Letenský zámeček

23. 12. 2018 v 15:00

V neděli 23. prosince zazní „Hej mistře“ také v altánku u Letenského zámečku. Rybovu vánoční mši si zde můžete poslechnout i zazpívat od tří hodin odpoledne. Diriguje tradičně Miriam Němcová, vstup je zdarma.

Chrám Matky Boží před Týnem

24. 12. 2018 v 16:30

Ani o Štědrém dnu nebude Praha bez krásné Rybovy melodie – v rámci mše svaté se její tradiční provedení koná od půl páté odpoledne v chrámu Matky Boží před Týnem. Na stejné místo můžete za Rybovkou přijít ještě i 13. ledna a to ráno od 9:30 hodin.

Staroměstské náměstí

24. 12. 2018 v 21:00

Na Štedrý večer si můžete Rybovku poslechnout v samém srdci metropole – na Staroměstském náměstí. Pod sváteční noční oblohou tady zazní od 21:00 hodin v podání smíšeného pěveckého sboru Vox Pragae, orchestru Praga Sinfonietta a sólistů.

Kostel Panny Marie Vítězné

25. 12. 2018 v 15:00

Tradiční benefiční koncert ZUŠ na Popelce ve prospěch SIRIRI o.p.s. zazní před světoznámou soškou Pražského Jezulátka. Nejen věřící hledají chvilku klidu ve stále uspěchanější době v chrámu božím – kostel Panny Marie Vítězné z roku 1611 je proslulý právě díky Pražskému Jezulátku, které je uctíváno po celém světě, nejvíce ve španělsky mluvících zemích. Vosková soška z 16. století je 45 cm vysoká a používá dvě korunky a přibližně 46 šatiček, které se dle tradice mění desetkrát do roka. K vidění je tu i kouzelná výstava betlémů. Vstupné dobrovolné, doporučená výše 100 Kč.

Kostel sv. Salvátora

25. 12. 2018 v 18:00

Na vánočním koncertu v kostele svatého Salvátora vás čeká Rybova mše v provedení Bohemian Symphony Orchestra Prague, sólistů Státní Opery Praha a pěveckého sboru Bohemian Choir. Na programu jsou i české koledy.

Kostel sv. Mikuláše

25. 12. 2018 v 17:00

Českou mši vánoční vám v chrámu na Malostranském náměstí zazpívají a zahrají: Jana Ryklová – soprán, Eva Zbytovská – alt, Ondřej Šmíd – tenor, Tomáš Jindra – bas, Josef Popelka – varhanní pozitiv, Pražský katedrální sbor a orchestr, Josef Kšica – dirigent.

Divadlo Bez zábradlí

26. 12. 2018 v 11:00

O nevšední zážitek se postarají Interpreti di Praga, pražský hudební komorní soubor založený v r. 2005 jeho uměleckým vedoucím Ondřejem Krbcem, smíšený pěvecký sbor Orfej Jana Svejkovského, sopranistka Karolína Janů, mezzosopranistka Barbora Polášková, Martin Slavík tenor a Jaromír Nosek bas.

Kostel sv. Vojtěcha

27. 12. 2018 v 17:00

„Hej mistře“ předvede smíšený pěvecký sbor GAUDIUM PRAHA, založený r. 1988 Vladislavem a Zdenou Součkovými. Sbor pravidelně koncertuje v Praze i na dalších místech ČR, účastní se festivalů, často vyjíždí na umělecké zájezdy mimo republiku a v Praze pořádá koncerty se zahraničními pěveckými sbory. Natočil také již několik CD.

Vyšehrad

6. 1. 2019 v 16:00

Tříkrálový podvečer můžete již tradičně strávit s Českou mší vánoční na Vyšehradě. Od čtyř hodin odpoledne ji pro vás v bazilice sv. Petra a Pavla chystá sbor MáTa. Vstupné dobrovolné.

 

   Fotografie: Unsplash.com, Pixabay.com