Karlovo náměstí přišlo o východ. Pražané musí chodit přes Palackého náměstí.
City-Dog.cz | pražský žurnál
0
11.10.2018

Karlovo náměstí přišlo o východ. Pražané musí chodit přes Palackého náměstí.

Karlovo náměstí přišlo o východ. Pražané musí chodit přes Palackého náměstí.
Výstup ze stanice metra Karlovo náměstí směrem na Karlovo náměstí bude uzavřen bezmála na rok. Je to hlavně z důvodu výměny eskalátorů, a tak se Pražané cestující přes tuto stanici budou muset přeorientovat na druhý výstup ze stanice směrem na Palackého náměstí. O dalších uzavírkách a nepříjemnostech, které nás čekají, se můžete dočíst dále v článku.

Výstup ze stanice metra Karlovo náměstí směrem na Karlovo náměstí bude uzavřen bezmála na rok. Je to hlavně z důvodu výměny eskalátorů, a tak se Pražané cestující přes tuto stanici budou muset přeorientovat na druhý výstup ze stanice směrem na Palackého náměstí. O dalších uzavírkách a nepříjemnostech, které nás čekají, se můžete dočíst dále v článku.

Kvůli výměně pohyblivých schodů a dalším pracím, jako jsou třeba práce na novém osvětlení, silových rozvodech, rozvaděčích a slaboproudých zařízeních, je od úterý 9. října 2018 přibližně do srpna 2019 uzavřen vstup i výstup ze stanice metra do oblasti Karlova náměstí. Vstup i výstup ze stanice metra Karlovo náměstí je umožněn pouze vestibulem směrem na Palackého náměstí. 

„Modernizace se týká zejména pohyblivých schodů, dále pak osvětlení služebních prostor, rozvaděčů, zásuvkových vývodů napájených z rozvaděčů osvětlení, sdělovacích zařízení a stavebních úprav. V rámci stavebních úprav se hlavně počítá se sanací průsaků, částečnou rekonstrukcí podhledů, obkladů stěn a dlažeb,“ říká Tomáš Kaas, investiční ředitel a člen představenstva DPP.

Změny kvůli této uzavírce čekají i linku autobusu 148, pro kterou se zřizuje zastávka Palackého náměstí v ulici Na Moráni před křižovatkou s ulicí Dittrichova. Se všemi chystanými změnami budou přímo na místě cestujícím pomáhat problémů znalí informátoři. Cestující tak mohou u stanice metra Karlovo náměstí využít jejich služeb. Poznají je podle reflexních vest, informátoři jsou schopni poskytnout pomoc v češtině i angličtině.

Na letošní rok už žádné další uzavírky východů z metra plánované nejsou.

Ing. Mgr. Aneta Řehková

Nové eskalátory, kterých se dočkáme za bezmála rok, budou svými parametry plně odpovídat požadavkům na moderní zařízení. Celkové náklady se vyšplhají na cca 225 000 000 Kč. Vzhledem k charakteru akce má DPP podanou žádost o podporu z evropských fondů v rámci OP Praha – pól růstu ČR, přičemž může získat podporu až ve výši 83 600 000 Kč.

Trápí vás uzavírky východů z pražského metra? V minulém roce byl takto uzavřen východ ze stanice metra Anděl a otevřen byl až letos v létě. I proto jsme se zeptali mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy Ing. Mgr. Anety Řehkové, zdali se v letošním roce ještě plánují další takové uzavírky. „Na letošní rok už žádné další uzavírky východů z metra plánované nejsou,“ sdělila nám Aneta Řehková. 

Plánované jsou ale menší změny v tramvajových linkách a uzavírky bezbariérových vstupů do metra. Nejvýznamnější výluka, která se dotkne největšího počtu Pražanů, je bezesporu oprava tramvajové trati na křižovatce ulic Lazarská a Spálená, která bude probíhat od čtvrtka 18. října 2018 do pondělí 29. října 2018. Z tohoto důvodu bude obousměrně přerušen tramvajový provoz mezi stanicemi Jindřišská a Lazarská. K další opravě tramvajové trati pak dojde 28. října 2018, kdy bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Ohrada–Palmovka.

V říjnu nás čeká ještě uzavření bezbariérových vstupů do metra Palmovka a Strašnická. Ve stanici metra Palmovka bude probíhat oprava výtahu pro handicapované od pondělí 15. října do úterý 16. října 2018. To samé čeká i stanici metra Skalka, kde bude výtah mimo provoz ve dnech 23. a 24. října 2018.

 

   Fotografie: DPP, Praha.eu