Astrologická procházka Prahou – 1. díl ve znamení Berana
Autor:  Kateřina Horáková
03.04.2018

Astrologická procházka Prahou – 1. díl ve znamení Berana

Prahu, jak ji známe dnes, není třeba představovat. Pražský hrad, Karlův most nebo třeba Staroměstské náměstí – to všechno jsou místa, která lákají turisty z celého světa. I ti, kteří v Praze žijí, se ale často ve spěchu zastaví, aby si je prohlédli, protože některé pohledy se neomrzí nikdy. My se ale v našem seriálu podíváme na Prahu trochu jinak. Málokdo totiž ví, že Praha, město hluboké mystiky a skryté magie, je rozděleno na 12 výsečí, v nichž můžeme sledovat charakteristiky jednotlivých znamení zvěrokruhu v historických souvislostech.

Prahu, jak ji známe dnes, není třeba představovat. Pražský hrad, Karlův most nebo třeba Staroměstské náměstí – to všechno jsou místa, která lákají turisty z celého světa. I ti, kteří v Praze žijí, se ale často ve spěchu zastaví, aby si je prohlédli, protože některé pohledy se neomrzí nikdy. My se ale v našem seriálu podíváme na Prahu trochu jinak. Málokdo totiž ví, že Praha, město hluboké mystiky a skryté magie, je rozděleno na 12 výsečí, v nichž můžeme sledovat charakteristiky jednotlivých znamení zvěrokruhu v historických souvislostech.

Podle geologa a astrologa Milana Špůrka, který napsal knihu Praga mysteriosa, je neměnným středem Prahy v kruhu zvěrokruhu románská rotunda sv. Kříže stojící na nároží dnešních ulic Karoliny Světlé a Konviktské. A právě odtud, z tajemného středu, vychází hvězdice paprsků členících plochu města do dvanácti kruhových výsečí – pomyslných polí charakterizovaných dvanácti znameními zvěrokruhu.

V 1. díle našeho seriálu se podíváme na sektor Berana. Beran je otevírač, je prvním znamením zvěrokruhu. Znamená počátek, zahajuje cyklus. Jeho ohnivému živlu v základní kvalitě vládne v astrologii planeta zásadních proměn – Pluto, spolu s akční a násilnou planetou Marsem. A my na naší procházce brzy poznáme, že jedním z klíčových slov pro sektor Berana je slovo oběť.

Počátek sektoru prochází příznačně právě severním portálem kostela Panny Marie před Týnem (hlavního kostela husitské Prahy), s tympanonem vytvořeným po roce 1380 parléřovskou hradní huti a zobrazujícím výjevy Utrpení Kristova a Poslední soud.

Jistě ne náhodou prochází paprsek prvního zodiakálního stupně znamení Berana také kněžištěm původně románského kostela sv. Klimenta (v Klimentské ulici). Vždyť právě tomuto světci byly v Čechách zasvědovány první křesťanské kostely a jeho atributem je příznačně beránek. Také druhý románský kostel nesoucí patronicinum sv. Klimenta, v Holešovicích (bývalé osadě Bubny), se nachází v sektoru Berana. Třetí pražský kostel sv. Klimenta – barokní svatyně v Klementinu z let 1711-1715 pak tento sektor uzavírá.

Také bychom neměli zapomenout na sv. Anežku, sestru krále Václava I., která rezignovala na život královské dcery a obětavě se věnovala nemocným v klášterním špitále Na Františku, který v tomto sektoru vybudovala.

Plochu nejstaršího tržiště v pražském prostoru, kolem nějž se začala postupně navíjet ulita Starého Města, zaujímá dnes Staroměstské náměstí. Pro mnohé tedy překvapení – Staroměstské náměstí není středem, ale počátkem města. Odtud také vycházely významné historické proměny a sem se jako bumerang často vracely ve svých důsledcích. Náměstí vévodí věž Staroměstské radnice s orlojem, který od prvních desetiletí 15. století odměřuje čas pražských dějin.

Protože v astrologickém smyslu je Beran vždy hlavou organismu, nachází se sídlo hlavy města – primátora, také v sektoru Berana.

V cyklu tří ohnivých znamení zvěrokruhu představuje Beran jiskru, jež je zárodkem ohně. Zde nejen toho, který na konci druhé světové války zničil budovu Staroměskté radnice a vážně poškodil i orloj, nýbrž i dalších ohňů. Bronzová socha Mistra Jana Husa tyčící se uprostřed náměstí na Šalounově a Pfeiferově pomníku připomíná i jiskru, která zapálila kostnickou hranici, ze které pak vzplál oheň husitství. Nedaleko odtud, v Betlémské kapli na samém počátku sektoru Berana Hus kázal.

Vrátíme-li se zpět na Staroměstské náměstí a zároveň o více než tři sta let zpět do historie, uvidíme o letním slunovratu roku 1621 na lešení před radnicí umírat pod mečem kata Mydláře 27 českých pánů. Oběť za stavovské povstávní v roce 1618 po prohrané bitvě na Bílé hoře, označená dodnes v dlažbě sedmadvaceti křížky.

V sektoru Berana však bylo obětováno i kus Starého města – židovská čtvrť. Symbolika násilných činů a následné zásadní proměna, reprezentovaná dvojicí planetárních vládců tohoto sektoru (Mars a Pluto) se projevila v chirurgickém odstranění „páté čtvrti“ z těla města na základě Asanačního zákona z roku 1893. Po asanaci zůstaly jen nepatrné ostrůvky synagog a židovského hřbitova roztroušené mezi širokými a přímočarými ulicemi nové několikapatrové zástavby. Na zdech Pinkasovy synagogy pak čteme nekonečné řádky jmen obětí holokaustu za druhé světové války.

V okruhu Staroměstského náměstí se však ocitáme i v akčním rádiu pražského působení Franze Kafky, židovského německy píšícího spisovatele, který princip absurdní oběti reflektoval ve svém literárním díle již mnohem dříve. Jeho „Proces“ vyšel v době, kdy fašismus v Německu teprve začínal zvedat hlavu.

Sektor Berana zahrnuje celou řadu dalších míst a ulic, my si dnes představili jen některé.

A víte, v jakém znamení zvěrokruhu bydlíte nebo pracujete vy? Nebo kde jste měli první rande se svojí láskou? Pište nám místa do komentářů na náš facebook a my vám odpovíme.

Další užití materiálů city-dog.cz je možné pouze s písemným souhlasem redakce. Více zde.

   Fotografie: Wikimedia Commons
Zdroj: Praga mysteriosa, Milan Špůrek