Aktivity

Spirituální bypass a jak z něj ven?

16. dubna   |   18:30

Praha, Řehořova 33/39

INFORMACE: Zde

VSTUPNÉ: 150–250 Kč

Spirituální bypass a jak z něj ven?

Spirituální bypass je termín, který byl poprvé použit v roce 1984, je ale zjevně stále aktuálnější. Jde o situaci, kdy lidé používají meditaci ale i jiné duchovní snažení a přesvědčení k tomu, aby se vyhnuli osobním emočním problémům, zraněním a obtížím v osobním vývoji. Spirituální bypass je obranný mechanismus. Typické je chodit meditovat zrovna ve chvíli, kdy by jinak hrozil obtížný partnerský rozhovor, odkazovat na svou duchovní vyspělost jako příčinu toho, proč člověk nechce jít do konfliktu, nebo jej řešit a argumentovat duchovní motivací, kterou člověk nabyl při rekreačním užívání vědomí měnících látek a podobně. Riziko spirituálního bypassu se týká všech duchovně praktikujících, ale stačí k němu i jen osvojená spirituální terminologie. Upozorňovat na možnost upadnutí do této časté pasti a učit se jí rozpoznávat, může pomoci vyvarovat se jí a tak i přinést naději na vyrovnanější vztahy a nakonec šťastnější život.

Ing. Mgr. Tomáš Zuda se po sportovní kariéře a studiu kybernetiky a psychologie začal věnovat józe a meditaci. Na cestách se blíže potkal s tradicemi Jižní i Severní Ameriky a tím i s mnoha duchovními hledači a praktikujícími. I z těchto setkání čerpá zkušenosti a inspiraci pro svou práci psychologa při individuální a párové terapii a pro rozvojové programy, koučing a podporu týmové spolupráce.

Komentáře
PŘIHLÁSIT SE POMOCÍ
Nebo komentujte bez registrace
Pravidla komentování AKCEPTOVAT PRAVIDLA A POSLAT KOMENTÁŘ