Nauč se

Psychedelika a jejich potenciál v terapii a osobním rozvoji

22. listopadu 2018   |   18:30

Praha, Řehořova 33/39

INFORMACE: Zde

VSTUPNÉ: 111–188 Kč

Psychedelika a jejich potenciál v terapii a osobním rozvoji

Přednáška seznámí návštěvníky s neurobiologickými a psychologickými mechanismy účinku psychedelik, s výsledky historických i současných výzkumů a s terapeutickým a osobnostně transformačním potenciál em mimořádných stavů vědomí vyvolaných těmito látkami. Poukáže také na možná rizika nezodpovědného užívání psychedelik, či současného rozrůstajícího se fenomému víkendových šamanských ceremonií s využitím těchto látek (např. ayahuascy či Bufo Alvarius). Představí také praktické principy první pomoci při zvládání náročné psychedelické zkušenosti a možnosti její následné integrace.

Psychedelické látky měly od počátku lidstva významné postavení ve většině starobylých kultur světa. Po tisíce let byly využívány pro spirituální a léčebné účely v rámci šamanských ceremonií, přechodových rituálů, starověkých mystérií smrti a znovuzrození. Pro moderní západní vědu a společnost byly tyto mimořádné látky až do poloviny minulého století téměř neznámé. Objev psychoaktivních účinků LSD Albertem Hofmannem v roce 1943 strhl zájem vědců po celém světě o výzkum této skupiny látek vyvolávajících mimořádné stavy vědomí. Masový rozmach jejich rekreačního užívání v 60. letech a následná „válka proti drogám“ prakticky zastaviliy jejich výzkum na 40 let. V současnosti se ledy konečně prolomily a psychedelický výzkum zažívá celosvětovou renesanci. Psychedelické látky představují pro současný výzkum vědomí mimořádný nástroj, jaký představuje například mikroskop pro biologii či teleskop pro astronomii.

Mgr. Jaroslav Farkaš (* 1986) vystudoval psychologii na FF UCM v Trnavě a v současnosti pracuje s klienty v soukromé praxi na Slovensku. V minulosti působil jako psycholog v dětských domovech, centru podpory profesionálních rodín a vyzkoušel si též práci v duchu filozofie harm reduction s užívateli drog v kontaktním centru. Dlhodobě se zajímá o psychedelické látky, změněé stavy vědomí a jejich terapeutický a seberozvojový potenciál. Je absolventem dlouhodobého výcviku v biodynamické body-psychoterapii (hlubinný na tělo orientovaný přístup). Ve svojí práci s klienty se inspiruje též poznatky psychoanalýzy, transpersonální psychologie, postmoderních konstruktivistických přístupů a neurobiologie. Je členem vedení České psychedelické společnosti (CZEPS).

Komentáře
PŘIHLÁSIT SE POMOCÍ
Nebo komentujte bez registrace
Pravidla komentování AKCEPTOVAT PRAVIDLA A POSLAT KOMENTÁŘ