Nauč se

Praktická rétorika

10. ledna 2019   |   19:00

Praha, Varšavská 19

INFORMACE: Zde

VSTUPNÉ: 2200–2900 Kč

Praktická rétorika

Obsah kurzu:

Tradiční pojetí rétoriky

Technika řeči – respirace, fonace, rezonance, vokalizace, artikulace

Autentický hlas

Práce s emocemi

Neverbální komunikace

Tvorba a skladba projevu

Praktické rady

Trénink řečnických dovedností

Komu je kurz určen: všem, kteří chtějí zlepšit svůj mluvený projev, své prezentační a komunikační dovednosti.

Během praktických cvičení se naučíte:

Jak působit slovem

Jak pracovat s dechem

Jak správně artikulovat

Jak správně vyslovovat

Jak ovládnout řeč těla

Jak zvládnout trému a další překážky

Jak se správně připravit

Jak vyčerpat téma a ne posluchače

Jak být sám sebou

Komentáře
PŘIHLÁSIT SE POMOCÍ
Nebo komentujte bez registrace
Pravidla komentování AKCEPTOVAT PRAVIDLA A POSLAT KOMENTÁŘ