Festivaly

Multilogues on the Now: Technologie těla

2. dubna - 9. června

Praha 2, Dittrichova 9/337

INFORMACE: Zde

VSTUPNÉ: Zdarma

Multilogues on the Now: Technologie těla

„Multilogues on the Now: Technologie těla“ je završením tříleté série akcí analyzující významy zdraví ve společnosti.

Letošní program Multilogues on the Now: Technologie těla se soustředí na průniky genderu, rasy a koloniálních struktur moci a jejich působení na naše tělo. Kdo a jakým způsobem může zasahovat do naší tělesné zkušenosti, a jakou roli zde hraje všudypřítomnost digitálních technologií?Ptá se, jaké limity a bariéry tyto podmínky vytváří a reprodukují, ale také nabízí pozice a artikulace jejich vědomého zpochybňování radikálními přístupy k péči a mezigenerační solidaritě.

Pozvání pro utváření prostoru / zahrady přijala brazilská umělkyně a designérka Luiza Prado, která se ve své práci zajímá o dekolonizaci západního vědění a designu, o původní znalosti bylin a přírodních cyklů a různé technologie, které ovlivňují reprodukční život žen, lidí různých barev pleti či nenormativních těl. Z paměti země a rostlin extrahuje sílu autonomního vědění předešlých generací žen, a nabízí jejich vztah k půdě a k systémům útlaku jako možné východisko reformulace vztahu žen k sobě samým i k sobě navzájem.

Topografie excesů, projekt a výstava připravená Luizou Prado v prostorách Displaye bude aktivována prostřednictvím přednášek, promítání, sdílení či společného stolování, které budou pokračovat v promýšlení jinakosti v době biopolitiky.

Komentáře
PŘIHLÁSIT SE POMOCÍ
Nebo komentujte bez registrace
Pravidla komentování AKCEPTOVAT PRAVIDLA A POSLAT KOMENTÁŘ