Aktivity

Co zmůže chemie proti virům | Science Café Praha

13. března   |   19:00

Praha, U Akademie 11

INFORMACE: Zde

VSTUPNÉ: Dobrovolné

Co zmůže chemie proti virům | Science Café Praha

Science Café mají za sebou už 99 setkání, tak přijďte dovršit jejich jubilejní stovku. Tentokrát se setkání uskuteční v salonku Café Lajka. Hostem bude doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., který bude vyprávět o možnostech současné chemie bojovat s viry. 

Virové choroby po staletí znamenaly smrtelné ohrožení lidského života. Byly jedním z nejvýznamnějších příčin smrti po celou existenci lidského rodu a dramaticky zasahovaly do osudu národů i celých civilizací. S nástupem očkování a zlepšením hygieny se zdálo, že ohrožení viry je minulostí. Koncem minulého století však epidemie AIDS, později SARS a Eboly připomněly, že viry tu jsou stále s námi.

Přednáška na příkladu vybraných virů ukáže, jakým způsobem medicinální chemici vyvíjejí léky proti virovým chorobám, proč to trvá tak dlouho a také proč je to tak drahé. Současně ukáže, jak se viry dokáží rychle a účinně proti lékům bránit a co s tím moderní medicinální chemie může udělat.

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (1963) vede skupinu „Proteasy lidských pathogenů“ na UOCHB AV ČR, učí biochemii a molekulární biologii na katedře biochemie PřF UK a v současnosti zastává funkci prorektora pro vědu Univerzity Karlovy v Praze. Ve své vědecké práci se zabývá medicinální chemií a biochemií enzymů, které hrají klíčovou roli v životním cyklu virů (proteasa z viru HIV, enzymy viru chřipky a ZIKA) nebo v nádorovém bujení (nádory prostaty). Je autorem více než 130 odborných publikací, které byly více než 3 000x citovány.

Cílem Science Café je umožnit setkávání vědců s kýmkoli, kdo se chce dozvědět o aktuálních výsledcích výzkumných projektů, zjistit více informací o problémech, kterými se vědci ve svém výzkumu zabývají a mít možnost o těchto tématech diskutovat.

Na akci se nedělá rezervace, je tedy potřeba přijít včas. 

Komentáře
PŘIHLÁSIT SE POMOCÍ
Nebo komentujte bez registrace
Pravidla komentování AKCEPTOVAT PRAVIDLA A POSLAT KOMENTÁŘ