Nauč se

Ayahuasca objektivem vědy

8. května   |   18:00

Praha, Řehořova 33/39

INFORMACE: Zde

VSTUPNÉ: 99–155 Kč

Ayahuasca objektivem vědy

Jaké jsou efekty ayahuascy na kreativitu, všímavost, empatii a symptomy spojené se stresem, depresí a úzkostí? Jsou tyto efekty na uvedené proměnné duševního zdraví spojené s farmakologií ayahuascy nebo s rituálním kontextem, ve kterém je tradičně podávána?

Tyto otázky budou zodpovězeny prostřednictvím prezentace výsledků studie zvané "Subakutní a dlouhodobé efekty ayahuascy na emotivitu a kognitivní styly myšlení a jejich souvislost s rozpuštěním ega" (Plný text studie zde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30105399), stejně tak jako skrze předběžné výsledky placebem kontrolovaného observačního experimentu uskutečněného v přirozeném prostředí.

Malin Vedøy Uthaug je doktorandka na katedře Neuropsychologie a Psychofarmakologie (FPN) na Maastrichtské Univerzitě. Její doktorandský výzkum se zaměřuje na efekt Ayahuascy užité v přirozeném prostředí na kognici a afektivitu. Také pod její zájem spaná průkopnická práce účinků 5-MeO-DMT na lidské subjekty. Mimo její doktorandskou práci provádí výzkum meskalinu a holotropního dýchání, zajímá se o problematiku traumat a využití mimořádných stavů vědomí v psychoterapii (Non-ordinary State Psychotherapy). Na závěr - Malin je taktéž spoluzakladatelka Norské asociasce psychedelikcých studií (Norwegian Association for Psychedelic Studies).

Komentáře
PŘIHLÁSIT SE POMOCÍ
Nebo komentujte bez registrace
Pravidla komentování AKCEPTOVAT PRAVIDLA A POSLAT KOMENTÁŘ