Výstavy

Artur Żmijewski: Úplní

20. června - 31. srpna

Praha, Nábřeží kapitána Jaroše

INFORMACE: Zde

VSTUPNÉ: Zdarma

Artur Żmijewski: Úplní

Fotografie mezinárodně známého polského umělce Artura Żmijewského otevírají otázku po tom, jaké tělo je považované za dokonalé. Výstava je organizovaná u příležitosti 25. výročí Centra Paraple, které od svého založení pomáhá lidem s poraněním míchy. Výstava symbolizuje pomoc a podporu spoluobčanům s tělesným postižením.

Současná společnost je postavená na představě dokonalého jedince, jehož tělo je za všech okolností připraveno podávat maximální výkon. Pokud se těla z nějakého důvodu vymykají normě a nesplňují nároky, které na ně společnost klade, jsou nahlížena jako problematická a nežádoucí. Upřednostňování normativně zdravého a vždy výkonného těla vede ve svém důsledku k pocitu nadřazenosti vůči těm, kteří dokonale výkonnými těly nedisponují. Tito lidé se tak často setkávají s přehlíživým přístupem či diskriminací. V krajních případech mohou být vystaveni nenávistným projevům motivovaným jejich odlišností. Výstava Úplní, která je založená na výběru fotografií z autorova cyklu Oko za oko (1998), se snaží s předsudkem vůči jinakosti polemizovat. Ukazuje lidi, jimž (nahlíženo z konvenčního hlediska) cosi chybí, jako sebevědomé jedince, kteří svá odlišná těla odmítají skrývat. Zároveň fotografie zachycují sílu vzájemnosti, která překonává představu izolovaného soběstačného jednotlivce.

„Věříme tomu, že dnešní společnost je tak silná, že dokáže nestigmatizovat lidi pro jejich hendikep, ale naopak je vnímá rovnocenně. Jen v takové demokratické společnosti, která si je vědomá ochrany menšin, je možné zdravě a svobodně žít,“ říká k výstavě ředitel Centra Paraple David Lukeš.

Komentáře
PŘIHLÁSIT SE POMOCÍ
Nebo komentujte bez registrace
Pravidla komentování AKCEPTOVAT PRAVIDLA A POSLAT KOMENTÁŘ